Visie

De Hortinova-groep weet wat de ondernemers beweegt. Onze adviseurs zitten dagelijks met ondernemers als U aan tafel en tussen het gewas. Het zijn adviseurs met een hoge teelttechnische opleiding en kennisniveau. 

HortiNova staat midden in de dagelijkse praktijk van voedselproductie. Zij ziet de noodzaak van innovatieve teelttechnieken om duurzaam verantwoord te telen.

HortiNova heeft een onafhankelijke positie. Hierdoor kunnen de adviseurs een ongekleurd advies geven. Onafhankelijkheid is net als betrokkenheid met de klant een vertrekbasis van onze adviseurs.

De adviseurs van HortiNova bieden betrouwbare ondersteuning voor Uw teelt. Niet alleen de aanwezige jarenlange ervaring ligt daaraan ter grondslag, ook de ambitie om vernieuwende intelligente oplossingen voor de productietuinbouw te ontwikkelen. Deze vernieuwende oplossingen worden overzichtelijk en verantwoord in de praktijk toegepast.

U bent ondernemer, Uw bedrijfstoekomst is afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Net als U moet de adviseur zich oriënteren, scholen en trainen om tot het beste bedrijfsresultaat te komen. Netwerken met toelevering, afzetorganisaties en onderzoek vinden we daarom belangrijk.