Specialiteiten

Vruchtbare bodem

Het bedrijf richt zich in de vollegrondsteelten voornamelijk op het bevorderen van bodemvruchtbaarheid, waardoor de teelt makkelijker verloopt met uiteindelijk een kwalitatief beter eindproduct. Sinds 2000 wordt er met deze werkwijze gewerkt, welke door de tijd heen steeds praktischer uitvoerbaar is geworden. Bodemvruchtbaarheid is wat ons betreft uit te splitsen in 3 onderdelen, bodemchemisch, bodembiologisch en bodemfysisch. Deze 3 onderdelen worden hierna apart in hoofdlijnen behandeld. 


Voor meer gevens kijk op diepgang in de bodem
                          en bodemleven


Nova-Bioscan

Wat zit er allemaal in uw bodem, compost en compostthee?
De Nova-Bioscan is een analyse, waarmee de kwaliteit van het bodemleven weergegeven wordt. Verschillende parameters worden onderzocht en de analyse is toepasbaar voor de bodem, compost, compostthee en substraten

voor meer info kijk op Nova-Bioscan