Specialiteiten

Diepgang in de bodem:

Het bedrijf richt zich in de vollegrondsteelten voornamelijk op het bevorderen van bodemvruchtbaarheid, waardoor de teelt makkelijker verloopt met uiteindelijk een kwalitatief beter eindproduct. Sinds 2000 wordt er met deze werkwijze gewerkt, welke door de tijd heen steeds praktischer uitvoerbaar is geworden. Bodemvruchtbaarheid is wat ons betreft uit te splitsen in 3 onderdelen, bodemchemisch, bodembiologisch en bodemfysisch. Deze 3 onderdelen worden hierna apart in hoofdlijnen behandeld. 

Ons doel is door middel van een gezonde bodem ook gezonde planten te houden. Hierdoor is het teelttechnisch allemaal makkelijker rond te zetten. Een gezonde bodem bevat bodemleven die de plant zal beschermen tegen ziekten en plagen. In de praktijk is dit inmiddels wel duidelijk geworden. Een gezonde bodem levert de mineralen op maat, waardoor deze natuurlijker gevoed word, zonder pieken of dalen in de aanvoer. Hierdoor groeit de plant evenwichtiger en zal ze minder stress ervaren. Minder stress betekend een sterkere plant die uiteindelijk ook makkelijker kan produceren.


Bodemchemisch:

De Calcium (Ca): Magnesium (Mg) ratio is van grote invloed op de structuur van de bodem. Ideaal is een verhouding van 68% calcium aan het kleihumuscomplexproefopzet erosietest

proefopzet erosie

en maximaal 12% magnesium. Onderstaande foto’s illustreren dit. Deze foto’s zijn afkomstig uit een Amerikaans erosie onderzoek, waarbij het effect van Ca:Mg is getest. Bij een goede Ca:Mg verhouding zal de grond een goede (open) structuur hebben waardoor er bij een erosietest meer water zal inspoelen dan afspoelen. Het afspoelen zal plaats vinden wanneer de grond makkelijk dichtslaat door een slechte structuur. De kleur van het water laat zien of de grond erosie vertoont (afspoelen van grond door het dichtslaan) of juist niet. (wanneer het water intreedt).

 De open structuur heeft u ook nodig om bodemleven de kans te geven te overleven in uw bodem. Wanneer een bodem dicht slaat zal er niet genoeg zuurstof beschikbaar zijn voor het bodemleven. De voordelen hiervan zal u dan ook niet waarnemen. Daarom is het voor HortiNova noodzakelijk om de Ca:Mg ratio van uw grond te laten analyseren, wanneer u de vruchtbare bodem benadering zal willen toepassen. Een foute balans kan snel verholpen worden door de juiste bekalking uit te voeren. In dit geval door het calcium gehalte te verhogen, zonder magnesium te verhogen. Let daarbij op, want de meeste kalksoorten bevatten een deel magnesium welke bij de bodem in dit voorbeeld pertinent verboden is om verder structuurbederf te voorkomen.

       

Ca:Mg 68:12                                  Ca:Mg 51:23

Bodembiologisch

Ook is het bodemleven van grote invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het bodemleven kan door bijv. de slijmlaagjes om bacteriën heen grond deeltjes aan elkaar “klitten”. Hierdoor zal de grond een mooie kruimelstructuur vertonen waardoor hij makkelijker te bewerken is. Tevens zullen de wortels van de plant makkelijker kunnen groeien. Als een plant goede wortels heeft zal ze makkelijker groeien, meer weerstand hebben. HortiNova kan zelf bodembiologisch onderzoek uitvoeren (Nova-Bioscan) om de aanwezigheid van bodemleven te kunnen controleren.  Onderstaande foto’s zijn gemaakt met een lichtmicroscoop waar er links een “dode” bodem getoond wordt en rechts een zeer vruchtbare, (positieve) schimmel doorgroeide bodem. Het verschil is enorm en teelttechnisch zal u dit ook zo ervaren. Tijdens de teelt en na de toepassing van bodemleven wordt er gecontroleerd of het bodemleven zich aan het herstellen is. 

      

slechte bodembiologie    goede bodembiologie

Bodemfysisch

Hierin zullen uw inspanning met betrekking tot een verbeterde Ca:Mg ratio en bodemleven tot uitdrukking komen. Door het vormen van aggregaten zal de bodem een open structuur vertonen, waardoor bijvoorbeeld een overmaat aan water makkelijker afgevoerd kan worden. De wortel zal makkelijk door de bodem heen groeien, waarbij die meer water en mineralen kan opnemen. Dit komt tot uitdrukking in de betere groei. In de jaren 2001 en 2002 is een veldproef uitgevoerd door Sjoerd Smits, toen werkzaam bij van Iersel compost,  om te kijken wat het effect van Ca:Mg ratio + bodemleven op de structuur was. Er is 2 jaar achter elkaar goede compost gebruikt, tevens werd er met de juiste kalk bekalkt om de Ca:Mg ratio te herstellen. Na 2 jaar werd o.a. de structuur getest door het uitvoeren van een “heuptest”. Men houdt een schop grond op heup hoogte en laat ze op een vlakke ondergrond vallen. De mate van uiteen vallen is een indicatie voor de structuur van de grond. Dit is overigens geen wetenschappelijke test, echter deze voldoet prima in de praktijk. Hieronder ziet u het resultaat van de behandelde (links) en onbehandelde (rechts) grond.