Bodemleven

Wat voor functie kan bodemleven voor u als teler vervullen:


Structuur van de bodem verbeteren:

Bodemleven maakt aggregaten in de bodem, waardoor de bodem een goede structuur zal krijgen. Denk aan wormen “poepjes” op het gras, daar is vaak te zien dat de grond kruimelig wordt, zie foto. Bodemleven kan dit in de laag 0-30.

          name="name" value="film-wortel">            

Bij een goede structuur zullen de wortels makkelijker in de grond kunnen “groeien”. Bovenstaande film fragment laat zien, dat de gronddeeltjes moeten kunnen bewegen om “ruimte” te maken voor de wortel. Des te beter de structuur van de grond, des te dieper de wortel kan komen. Wanneer een wortel niet alleen de 1e 20 cm kan bewortelen maar ook de laag 20-40 (of dieper), dan kan de plant 2x zo makkelijk mineralen en water openen. Onze ervaring is dat de teler dit terug krijgt in gezondheid / vitaliteit / productie van het gewas.

 

Afbraak van gewasresten:

Bij een actief bodemleven, zullen de gewasresten snel verteerd worden. Het filmpje hiernaast laat zien hoe een blad in de tijd verteerd wordt door positieve schimmels en bacteriën. Wanneer uw gewasresten snel verteren, dan zal de ziektedruk in de navolgende teelt minder zijn. Tevens zal deze “organische stof” als voeding voor de plant gaan dienen. 

 

 
Ziekte onderdrukking <> ziekte ontwikkeling:

Ziekte ontwikkeling

In dit filmpje is te zien hoe snel een ziekte zich kan vermeerderen, zonder “tegen” werking van goed bodemleven. In dit geval gaat het over een Fusarium schimmel, echter dit geldt voor de meeste bodemgeboden schimmel- (en bacterië-) ziekten. Halverwege het fragment, ziet u hoe de fusarium de wortel binnen treed en deze dan “ziek” maakt. De wortel wordt daarna zwart en sterft af, overig bodemleven komt deze dode wortel weer omzetten tot organische stof.

 

Wanneer we ervoor kunnen zorgen dat het bodemleven actief is, dan zal deze wortel omringd zijn door positieve micro organismen die de wortel als het ware beschermen / omringen. De ziekte ziet in zo’n geval de wortel niet eens, want ze “botst” alleen op positieve “collega” bacteriën en schimmels.

 

Ziekte onderdrukking

In dit fragment wordt dezelfde Fusarium ziekte op natuurlijke wijze onderdrukt door Trichoderma. Trichoderma is schimmel die van nature voorkomt in een goede bodem of compost. Deze ziekte onderdrukkende schimmel, gaat het “gevecht” aan met de Fusarium ziekte. U kunt in dit fragment ook zien dat de dikke Fusarium schimmel, “omringd” is  door de dunne (donkere)  Trichoderma schimmel.

 
Halverwege het fragment, kan u zien dat de Trichoderma fysiek gaten boord in de ziekteverwekkende schimmel om deze te “bestrijden”. De foto aan de rechtse kan laat zien hoe deze gaten er dan uit zien, de ziekte “loopt leeg” en heeft geen “levenskans” meer. Dit kan u ook in het film fragment zien.

 In het 2e deel van het fragment wordt de werking van een “aaltjes-vangende” schimmel getoond. Deze schimmel maakt ringen, waar het aaltje doorheen gaat en daarna vastgeklemd wordt. Deze schimmel is genaamd: Arthrobotrys

Een gezonde bodem en goede compost bevatten deze schimmel van nature, dit zal het natuurlijk ziekteonderdrukkend vermogen van de bodem  stimuleren.

De foto laat de werking m.b.t. de ring aan u zien.

 

 

 

Bron: N. Allin and G.L. Barron

Wortel "voedt" het bodemleven:

In dit filmpje kan u zien, hoe de sapstroom vanuit de haarwortels naar de hoofdwortel “stroomt”. In het 2e deel van het filmpje is te zien dat er stoffen uit de wortel komen, deze heten officieel “exudaten”.  Deze stoffen worden door de wortel bewust in de bodem gebracht om o.a. bodemleven aan te sturen. Het bodemleven levert namelijk op hun beurt weer vocht en mineralen terug aan de plant. Is er geen bodemleven aanwezig, dan worden deze stoffen niet benut en laat u deze “kans” op extra groei / vitaliteit onbenut.

  

 

HortiNova voert zelf ook bodemleven analyses uit, genaamd Nova-Bioscan. Met deze analyse kan u snel een indruk krijgen hoe arm of rijk uw bodem is m.b.t. het nuttige bodemleven. Klik op de link: Nova-Bioscan voor meer informatie.

 

DEZE FILM FRAGMENTEN ZIJN AFKOMSTIG UIT DE FILM:  “LIFE IN THE SOIL” van het International Research Center for Nature Farming in Japan. In Nederland zijn de rechten van de film van EM Agriton BV.

 

U kunt deze film bij ons bestellen voor € 15.-, zend a.u.b. een e-mail naar: info@hortinova.nl o.v.v. verzoek aankoop DVD “life in the soil”. Vermeld uw gegevens in de e-mail, wij zenden u de dvd toe, waarna u hier een factuur voor zal ontvangen.