Vakbladartikelen

hieronder staan artikelen geschreven door HortiNova, die geplaatst zijn in vakbladen. We hebben ze verzameld zodat u ze rustig na kunt lezen.

G&F 2009 week 13: compostthee tapt micro-organismen uit ander vaatje
Compostthee is een waterig aftreksel van een speciaal voor deze thee ontwikkelde compost uit organisch materiaal, klei en houtschors. Goed brouwen is de belangrijkste.
lees verder: Compostthe tapt micro-organisme uit ander vaatje

G&F 2008 week 38: Kiezen voor bodemleven is een (bio)logische keuze
Bodemleven is zo klein dat je het niet kunt zien, maar het heeft een duidelijke functie. Alleen hoe kan een teler weten of hij bodemleven nodig heeft en waar kan hij het kopen? Op basis van een (bio)logisch schema en eigen inzicht is de keuze voor bodemleven zelf te maken.
lees verder: bodemleven is een (bio)logische keuze

G&F 2008 week 37: Onkruid zeker niet alleen maar vervelend
Onkruiden worden meestal als vervelende planten ervaren, waar telers zo snel mogelijk vanaf willen. Toch zijn ze zeker niet alleen maar vervelend. Met enige moeite is hun rol te begrijpen, maar belangrijker is dat telers lessen kunnen trekken uit de aanwezigheid van onkruid op het veld.
lees verder: onkruiden zeker niet alleen vervelend
 
G&F 2008 week 35: Gewapend met schop en heuptest in de grond kijken
Een nieuw seizoen hoort te beginnen met graven. Zo komt een teler te weten hoe het is met de opbouw van het bodemprofiel, waar storende lagen zitten en hoe dat is te verhelpen. Alleen... áls telers al graven, gaan ze meestal niet dieper dan 30 centimeter. D'as eigenlijk gek, want wat dieper is nog veel meer te zien.
lees verder: profielkuil en heuptest

 
G&F 2008 week 32: Sap uit stelen persen om teeltrisico's te verminderen
plantsapmeting Bemesten op het scherpst van de snede maakt het risico groter dat te weinig wordt gestrooid, met alle gevolgen vandien. Een teler moet daarom zeker weten dat hij niet te weinig geeft. Dat kan door een plantsapmeting uit te voeren. In het sap van de bladsteel is te achterhalen hoe het precies staat met de voedingstoestand in een plant.
lees verder: plantsapmeting
G&F 2008 week 31: Geen stress met balans in mineralen
Microfarming en Nutri-Growing zijn teeltmethodenmineralen in balans
om minder afhankelijk te worden van middelen. Uitganspunt hierbij is een optimale mineralenbalans voor een plant. Want dat maakt een plant nou eenmaal minder gevoelig voor ziekten.
lees verder: mineralen in balans
G&F 2008 week 17: Teveel borium sloopt aardbeiproductie
Door variatie van gehalten in meststoffen, de toepassing van bijvoorbeeld algenextracten en door borium in het uitgangswater is de overzichtelijkheid verdwenen en kunnen ongelukken met boriumovermaat gebeuren.
lees verder: te veel borium sloopt aardbeiproductie

G & F 2008 week 13: Compostkwaliteit top of flop
Tuinkers geeft snel een indicatie van de compostkwaliteit. Zo'n tes kan eenvoudig in eigen beheer worden uitgevoerd.
Lees verder: Compostkwaliteit top of flop